Fiberinfo mars 2017

Våren närmar sig med stormsteg och därmed är vårt fiberprojekt snart på upploppet.

Vi har haft ett par möten med PEAB under de senaste veckorna och ska nu försöka sammanfatta läget lite kort för er.

  • I december rapporterade vi att inga tomtgrävningar skulle ske under vintern, men PEAB har ändå med egen personal och egen maskin fortsatt att gräva de tomter de ansett varit möjliga att gräva på utan alltför stor åverkan på tomterna och maskinen i sig.
  • Även fiberblåsning och installationer har fortsatt under vintern. Vid nyår var det knappt 100 st fastigheter anslutna. När detta skrivs är antalet anslutna uppe i 135 st och därmed återstår ca 75 st.
  • Projektet har alltså haft större framfart än vi trodde under vintern.
  • Grävning för stamfiber längs Hagalundsvägen går inte att genomföra innan tjälen lossar helt. El-ledningarna går nämligen för grunt så de följde med den frusna jorden upp när de försökte gräva. Stamfibergrävning återstår även i Kärrsmossen på ett par sträckor.
  •  Tidplanen är att alla fastigheter ska ha blivit inkopplade senast i maj.
  • Återställning av vägar och annat kommer att påbörjas så snart tjälen och vädret tillåter.
  • Ang vitesföreläggande pga försening så har styrelsen författat ett utkast till föreläggande om vite som vi kommer att överlämna till PEAB när vår juridiska hjälp gått igenom kontraktet och hjälpt oss med formuleringarna.
  • Utskick av slutfaktura för fiberanslutningen till KKP-området har gjorts via e-post för några dagar sen. Förfallodatum är den 31 mars. Avsändare av fakturan är: Jössebygdens Fiber Ekonomisk förening <system@speedledger.se> i fall ni behöver söka efter den. Till de som inte har e-post har vi skickat faktura med posten.

Hälsningar
Styrelsen gm Urban

Comments are closed.