Välkommen till Jössebygdens Fiber

Fiberrapport juli 2016

I går onsdag den 27 juli hade vi byggmöte med Peab där de rapporterade hur arbetet går med fibern och vi ska försöka sammanfatta läget för er.

 • Sedan i mitten av juli är det två grävteam på plats. Ett som håller till på gatorna i Jössefors Syd och ett som började i Gilserud och är på väg mot Koppsäng via Borgavägen. För er som inte hört det tidigare så är det Brunskogs Gräv som har hand om grävningen. Arbetet har så här långt förflutit utan större problem och förseningar. Inget uppehåll görs för semester. Vad de gräver ner nu är slangarna/kanalisationen som fiberkablarna kommer att blåsas in i senare.
 • Snart är grävningen klar i Jössefors Syd och då flyttar de maskinerna till norra sidan av 172:an.
 • Runt den 20 augusti kommer fiberarbeten att påbörjas i telestationen i Jössefors.
 • Ett uppehåll har gjorts med tomtprojekteringarna under juli. Den 1 augusti återupptar Stefan med medhjälpare dessa.
 • Ni som fått en grön pinne uppsatt i tomtkanten, försök bevara denna pinne så grävarna vet var de ska gå in på tomten. Har den blivit borta, kontakta oss så ordnar vi en ny.
 • När arbetet är klart i stationen och kanalisationen grävts ned kommer fibern att blåsas ut i stamnätet mellan kopplingspunkterna. Sedan påbörjas anslutning av fastigheterna med nedgrävning av slangar på tomterna och till sist inblåsning av fiberkabeln och inkoppling i boxen inne i huset.
 • En förändring i Peab’s organisation har gjorts. Simon Lempart är nu övergripande ansvarig för arbetet i både Jössebygdens Fiber och Ny Fiber. Viktor Bengtsson som flera av er känner till från projekteringarna är ny arbetsledare för vårt projekt och Stefan har som sagt hand om projekteringarna.
 • Styrelsen har mestadels ägnat maj-juli med att teckna markupplåtelseavtal med alla fastighetsägare som har mark där fibern kommer att dras fram. Det har varit ett tidsödande arbete med att få tag på alla och få avtalen påskrivna. Det är inte som så att alla bor häromkring eller i Sverige utan det finns ägare i Norge, Tyskland, USA m m. Vi har några avtal kvar, men räknar med att ha alla klara inom kort.
 • Om vi förstått Peab rätt så har de ännu inte fakturerat er företagskunder. Men var lugna ni kommer att bli fiberanslutna och faktura får ni säkert efter sommaren.
 • Ang juni-faktureringen till alla privatkunder så funkade det inte riktigt så bra som vi trodde. Vårt faktureringssystem skickade ut fakturor till alla som vi har e-postadress till, men flera har hört av sig och berättat att ni inte fått någon faktura. Vi tror det beror på att vissa e-postsystem tolkade vårt utskick som skräppost/spam och filtrerade därför bort det eller skickade det till Skräppost-mappen. Vi saknar fortfarande några betalningar och kommer att skicka ut påminnelser efter avstämning under helgen. Vi kommer att göra om faktureringsrutinen tills oktober-utskicket.
   Besök gärna vår populära Facebook-grupp där ni kan fråga, diskutera och gärna lägga ut bilder från fiberprojektet.

https://www.facebook.com/groups/jossebygdensfiber.

Vi kommer att föörsöka uppdatera hemsidan mer frekvent framöver. Bl a så kommer nya grävkartor att publiceras inom kort. 

Hälsningar

STYRELSEN

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *