Kolla upp ledningar innan grävning!

Bäste Fibermedlem!
PEAB håller nu på att projekterar och gräver i vårt område och följande arbetsgång gäller.
  1. Du kommer/har bli kontaktad av Viktor på PEAB  som projekterar var fibern ska gå på din tomt och var du vill att den ska gå in i huset. Vissa normer gäller så det är inte alltid som du får som du tänkt men i möjligaste mån försöker vi att tillgodose dina önskemål. Från schaktet i gatan/marken gäller närmaste väg till huset(boyta i markplan) och max 5 meter inomhus. Detta kommer Viktor vara tydlig med då han projekterar.
  2. El och teleledningar på din tomtmark måste markeras. Vet du med största säkerhet var dessa ligger skall du markera dessa. Det är fastighetsägarens ansvar att ledningarna markeras. Om du inte med största säkerhet vet ska du kontakta Ledningskollen.se. Det går inte att ringa dit utan all kontakt/beställning sker hemsidan. Ledningskollen är gratis för privata fastighetsägare! Ni kan med fördel beställa fler fastigheter på samma gång.
  3. Dina egna ledningar för ex. bergvärme, gräsklippare, elledningar till garage och uthus bör du också markera om grävningen korsar dessa.
  4. Du som har mark där fibern kommer att grävas kommer vi att kontakta för att få ett markavtal godkänt (gäller ej planlagda områden och tomtmark). Detta gäller även om du inte är medlem eller har tecknat avtal med Arvika Kommunnät.
Hoppas detta ger svar på era frågor och att ni planerar hur ni vill ha fiberdragningen på tomten/in i fastigheten och eventuellt kontaktar Ledningskollen.se.
Frågor besvaras av:
  • Viktor Bengtsson PEAB  072-5334501
  • Simon Lempart    PEAB  010-5055401
Bästa hälsningar
   Styrelsen Jössebygdens Fiber 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *