Fiberinfo – augusti 2016

Det har varit full fart på fibergrävningen hela sommaren. I Jössefors tätort så har hela området söder om 172:an fått slangarna för stamledningen nedgrävd. Man fortsatte sedan med stamledningen genom Gilserud nästan bort till Kristofferssons Motorsport i Koppsäng där man gjorde ett hopp till vägkorset vid gamla vårdhemmet där man fortsatte plöja ned slangarna i vägen förbi Mastviks-området mot Prästgården. Den vägen visade sig bitvis vara byggd på berg så det blev problem att plöja ned fiber-slangarna på rätt djup. Men detta kommer man att åtgärda genom att ”knacka sönder” berget på dessa ställen och man lägger även speciella kabelskydd på utsatta ställen.

OBS! Om ni har vetskap om ledningar (el,tele,vatten,värme) i vägar och andra ställen som vi gräver i som inte verkar vara utmarkerade kontakta gärna gräv-teamet direkt eller kontakta Viktor eller Simon på PEAB. Telefonnummer finns längst ner i detta meddelande.

Nu är det äntligen dags att börja gräva på andra sidan 172:an!
Ett grävteam har redan startat i Västra Berga och plöjer slang ner mot Kärrsmossen. Men vi måste få fibern över vägen (172) och järnvägen också. Eller rättare sagt under dom. Det sker med så kallad ”tryckning” och kommer att ske de närmaste dagarna.

Tryckningar kommer att göras vid undergången i Kärrsmossen, i centrala Jössefors samt vid västra infarten till Gilserudsvägen. Det är den sistnämnda som kan orsaka vissa trafikstörningar då infarten måste stängas av. Men då vägen har två infarter så ska det inte vara några större problem. Vi kommer att meddela på hemsidan och i vår Facebook-grupp när tryckningen vid Gilserudsvägen ska ske.

Alla vägar där grävning/plöjning görs kommer att återställas när alla markjobb är klara.

Tomtprojekteringarna fortlöper och det är i dagsläget ca 20 st fastigheter kvar för Stefan att besöka. Ni som fått projekterat redan och inte har koll på var el-och teleledningar ligger på tomten, gå in på ledningskollen.se och beställ utsättning av ledningarna.

Vi kan även meddela att vi under augusti blev helt klara med alla markupplåtelseavtal som behövs. Det blev ett mer omfattande och tidskrävande jobb än vi tänkte från början men nu känns det riktigt bra att vi gjorde jobbet ordentligt.

Under sommaren har vi fått 3 nya medlemmar i föreningen som har beställt fiberanslutning och vi välkomnar fortfarande nya. Men sedan i mars är det Peab som sätter anslutningspriset individuellt för varje fastighet. Grundregeln är att ju närmare den projekterade stamledningen fastigheten ligger desto bättre pris. Men även om fastigheten ligger lite längre undan så är det fördelaktigare att beställa nu när grävmaskinerna redan är på plats. Vet ni några grannar eller bekanta som funderar, be dem kontakta oss för info och pris.

Hälsningar
Styrelsen
Jössebygdens Fiber
gm Urban Andersson

———————————————
Kundkontakt  Peab
Christios Sakalakis 073-3848664

Kontaktperson JB Fiber
Christer Bylund
070-677 25 85
———————————————

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *