Fiberinfo april-maj

Här kommer kort information från vårt byggmöte med PEAB den 24 april.

  • Alla tryckningar under vägar klara.
  • Alla avlämningspunkter (AP) vid tomtgräns klara utom en.
  • 46 st fastigheter kvar att koppla in.
  • 3 st tomter kvar att gräva.
  • 43 st blåsningar från skåp till fastighet kvar.
  • GPS-inmätning av fibernätet pågår.
  • Återställning och uppstädning pågår.
  • Allt utom slutbesiktningen ska vara klart till slutet av maj.