Kolla upp ledningar innan grävning!

Bäste Fibermedlem!
PEAB håller nu på att projekterar och gräver i vårt område och följande arbetsgång gäller.
  1. Du kommer/har bli kontaktad av Viktor på PEAB  som projekterar var fibern ska gå på din tomt och var du vill att den ska gå in i huset. Vissa normer gäller så det är inte alltid som du får som du tänkt men i möjligaste mån försöker vi att tillgodose dina önskemål. Från schaktet i gatan/marken gäller närmaste väg till huset(boyta i markplan) och max 5 meter inomhus. Detta kommer Viktor vara tydlig med då han projekterar.
  2. El och teleledningar på din tomtmark måste markeras. Vet du med största säkerhet var dessa ligger skall du markera dessa. Det är fastighetsägarens ansvar att ledningarna markeras. Om du inte med största säkerhet vet ska du kontakta Ledningskollen.se. Det går inte att ringa dit utan all kontakt/beställning sker hemsidan. Ledningskollen är gratis för privata fastighetsägare! Ni kan med fördel beställa fler fastigheter på samma gång.
  3. Dina egna ledningar för ex. bergvärme, gräsklippare, elledningar till garage och uthus bör du också markera om grävningen korsar dessa.
  4. Du som har mark där fibern kommer att grävas kommer vi att kontakta för att få ett markavtal godkänt (gäller ej planlagda områden och tomtmark). Detta gäller även om du inte är medlem eller har tecknat avtal med Arvika Kommunnät.
Hoppas detta ger svar på era frågor och att ni planerar hur ni vill ha fiberdragningen på tomten/in i fastigheten och eventuellt kontaktar Ledningskollen.se.
Frågor besvaras av:
  • Viktor Bengtsson PEAB  072-5334501
  • Simon Lempart    PEAB  010-5055401
Bästa hälsningar
   Styrelsen Jössebygdens Fiber 

Grävkartor!

Nu har vi fått de preliminära grävkartorna från PEAB. Du kan öppna och kolla hur vi tänker oss att gräva i ditt område: Område Nordväst – Jössefors Område Nordöst – Kärrsmossen Område Sydöst – Koppsäng, Prästgården Hela området Läs mer...

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte i Jössebygdens Fiber Ekonomisk förening. Medlemmar i föreningen kallas härmed till ordinarie årsmöte onsdagen den 18 maj 2016 kl 19.00 på Bruksgatan 11 i Jössefors (gamla Posten). Varmt välkomna! Styrelsen Läs mer...

Projekteringsmöten

FIBERINFO Nu har det äntligen börjat hända saker med fibern. Viktor på PEAB har börjat ringa till oss för att boka in projekteringsmöten. Vad vi kan förbereda innan de kommer är att bestämma vart vi vill ha in fiberkabeln i huset och ta reda på om det finns några hinder på vägen, typ egna elledningar, […] Läs mer...

Tack!

  TACK Ett stort tack till alla er som valt vårt alternativ av fiberleverantör! Just nu har vi 196 st medlemsfastigheter och vi har fått in avtal från några hyresvärdar senaste dagarna så nu är vi uppe i 201 st beställda anslutningar. Men vi väntar in ytterligare några avtal som är ute för påskrift. TIDPLAN […] Läs mer...

Fibercafé hela veckan

2016-02-21 – Den här helgen har vi ägnat åt att få in avtal i KKP-området, men framför allt med att ladda batterierna inför kommande veckas FiberCafé i Jössefors. Vi kommer att ha öppet mån-fre kl 12-19, lör-sön kl 11-14 samt på måndag den 29/2 kl 12-19 i Gamla Posten, Bruksgatan 11. Detta för att ge alla […] Läs mer...

Positiva fibernyheter!

Efter ett par veckors förhandlingar med PEAB lyckades vi till slut få den nedre gränsen för antal anslutningar till 150 st. I dagsläget är vi närmare 160 medlemmar i föreningen så om dessa skriver under anslutningsavtalet, så är det nu 100% klart att vi, utan ytterligare omförhandling av avtalet, bygger fibernät 2016! Så ni som […] Läs mer...

Fiberagenda

Detta händer under januari och februari: – Måndag tisdag onsdag 25-27 januari kl 16-19 träffar ni oss på Forshälla, Jössefors IKs klubblokal, där ni kan teckna beställning, medlemskap och få svar på era fiberfrågor. – Lördag-söndag 30-31 ska vi försöka hinna med att besöka de som inte beställt eller tecknat medlemskap samt dela ut skyltar […] Läs mer...

Beställning fiberanslutning!

Nu är det klart för beställning av fiberanslutning till din fastighet i Jössefors, Koppsäng, Kärrsmossen, Mastvika, Mosseberg, Prästgården m fl. Beställning måste vara oss tillhanda senast 29 februari 2016 för att priserna ska bli de utlovade. För att kunna beställa fiber måste du vara medlem i vår ekonomiska förening. Ansök om medlemskap. Beställningsblanketten/anslutningsavtalet skickar vi  […] Läs mer...