Välkommen till Jössebygdens Fiber

Fiberrapport juli 2016

I går onsdag den 27 juli hade vi byggmöte med Peab där de rapporterade hur arbetet går med fibern och vi ska försöka sammanfatta läget för er.

 • Sedan i mitten av juli är det två grävteam på plats. Ett som håller till på gatorna i Jössefors Syd och ett som började i Gilserud och är på väg mot Koppsäng via Borgavägen. För er som inte hört det tidigare så är det Brunskogs Gräv som har hand om grävningen. Arbetet har så här långt förflutit utan större problem och förseningar. Inget uppehåll görs för semester. Vad de gräver ner nu är slangarna/kanalisationen som fiberkablarna kommer att blåsas in i senare.
 • Snart är grävningen klar i Jössefors Syd och då flyttar de maskinerna till norra sidan av 172:an.
 • Runt den 20 augusti kommer fiberarbeten att påbörjas i telestationen i Jössefors.
 • Ett uppehåll har gjorts med tomtprojekteringarna under juli. Den 1 augusti återupptar Stefan med medhjälpare dessa.
 • Ni som fått en grön pinne uppsatt i tomtkanten, försök bevara denna pinne så grävarna vet var de ska gå in på tomten. Har den blivit borta, kontakta oss så ordnar vi en ny.
 • När arbetet är klart i stationen och kanalisationen grävts ned kommer fibern att blåsas ut i stamnätet mellan kopplingspunkterna. Sedan påbörjas anslutning av fastigheterna med nedgrävning av slangar på tomterna och till sist inblåsning av fiberkabeln och inkoppling i boxen inne i huset.
 • En förändring i Peab’s organisation har gjorts. Simon Lempart är nu övergripande ansvarig för arbetet i både Jössebygdens Fiber och Ny Fiber. Viktor Bengtsson som flera av er känner till från projekteringarna är ny arbetsledare för vårt projekt och Stefan har som sagt hand om projekteringarna.
 • Styrelsen har mestadels ägnat maj-juli med att teckna markupplåtelseavtal med alla fastighetsägare som har mark där fibern kommer att dras fram. Det har varit ett tidsödande arbete med att få tag på alla och få avtalen påskrivna. Det är inte som så att alla bor häromkring eller i Sverige utan det finns ägare i Norge, Tyskland, USA m m. Vi har några avtal kvar, men räknar med att ha alla klara inom kort.
 • Om vi förstått Peab rätt så har de ännu inte fakturerat er företagskunder. Men var lugna ni kommer att bli fiberanslutna och faktura får ni säkert efter sommaren.
 • Ang juni-faktureringen till alla privatkunder så funkade det inte riktigt så bra som vi trodde. Vårt faktureringssystem skickade ut fakturor till alla som vi har e-postadress till, men flera har hört av sig och berättat att ni inte fått någon faktura. Vi tror det beror på att vissa e-postsystem tolkade vårt utskick som skräppost/spam och filtrerade därför bort det eller skickade det till Skräppost-mappen. Vi saknar fortfarande några betalningar och kommer att skicka ut påminnelser efter avstämning under helgen. Vi kommer att göra om faktureringsrutinen tills oktober-utskicket.
   Besök gärna vår populära Facebook-grupp där ni kan fråga, diskutera och gärna lägga ut bilder från fiberprojektet.

https://www.facebook.com/groups/jossebygdensfiber.

Vi kommer att föörsöka uppdatera hemsidan mer frekvent framöver. Bl a så kommer nya grävkartor att publiceras inom kort. 

Hälsningar

STYRELSEN

Grävinfo

V 28 startar vi grävningen på Ängsgatan och Bruksgatan. Vi har fått in ett grävlag till och de börjar i  Gilserud och Borgavägen. Blåklintsgatan blev färdig under v 27. Grävning på tomterna sker i en senare etapp. Att den gröna pinnen finns kvar är viktigt speciellt i tätorten. Nya pinnar finns på kontoret i Jössefors. Vi […] Läs mer...

Delbetalning 2

Förra veckan skickade vi ut fakturor avseende delbetalning 2 via e-post till de som angett detta samt skickade ut fakturorna med B-post i torsdags. Fakturan är på 5.000 kr och har förfallodatum 30/6. Har ni inte fått någon faktura via e-post eller via post (senast tisdag) hör av er till Urban. (070-533 48 82, urban@jossebygdensfiber.se) Läs mer...

Kolla upp ledningar innan grävning!

Bäste Fibermedlem! PEAB håller nu på att projekterar och gräver i vårt område och följande arbetsgång gäller. Du kommer/har bli kontaktad av Viktor på PEAB  som projekterar var fibern ska gå på din tomt och var du vill att den ska gå in i huset. Vissa normer gäller så det är inte alltid som du […] Läs mer...

Grävkartor!

Nu har vi fått de preliminära grävkartorna från PEAB. Du kan öppna och kolla hur vi tänker oss att gräva i ditt område: Område Nordväst – Jössefors Område Nordöst – Kärrsmossen Område Sydöst – Koppsäng, Prästgården Hela området Läs mer...

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte i Jössebygdens Fiber Ekonomisk förening. Medlemmar i föreningen kallas härmed till ordinarie årsmöte onsdagen den 18 maj 2016 kl 19.00 på Bruksgatan 11 i Jössefors (gamla Posten). Varmt välkomna! Styrelsen Läs mer...

Projekteringsmöten

FIBERINFO Nu har det äntligen börjat hända saker med fibern. Viktor på PEAB har börjat ringa till oss för att boka in projekteringsmöten. Vad vi kan förbereda innan de kommer är att bestämma vart vi vill ha in fiberkabeln i huset och ta reda på om det finns några hinder på vägen, typ egna elledningar, […] Läs mer...

Tack!

  TACK Ett stort tack till alla er som valt vårt alternativ av fiberleverantör! Just nu har vi 196 st medlemsfastigheter och vi har fått in avtal från några hyresvärdar senaste dagarna så nu är vi uppe i 201 st beställda anslutningar. Men vi väntar in ytterligare några avtal som är ute för påskrift. TIDPLAN […] Läs mer...

Fibercafé hela veckan

2016-02-21 – Den här helgen har vi ägnat åt att få in avtal i KKP-området, men framför allt med att ladda batterierna inför kommande veckas FiberCafé i Jössefors. Vi kommer att ha öppet mån-fre kl 12-19, lör-sön kl 11-14 samt på måndag den 29/2 kl 12-19 i Gamla Posten, Bruksgatan 11. Detta för att ge alla […] Läs mer...