Fiberinfo – augusti 2016

Det har varit full fart på fibergrävningen hela sommaren. I Jössefors tätort så har hela området söder om 172:an fått slangarna för stamledningen nedgrävd. Man fortsatte sedan med stamledningen genom Gilserud nästan bort till Kristofferssons Motorsport i Koppsäng där man gjorde ett hopp till vägkorset vid gamla vårdhemmet där man fortsatte plöja ned slangarna i vägen förbi Mastviks-området mot Prästgården. Den vägen visade sig bitvis vara byggd på berg så det blev problem att plöja ned fiber-slangarna på rätt djup. Men detta kommer man att åtgärda genom att ”knacka sönder” berget på dessa ställen och man lägger även speciella kabelskydd på utsatta ställen.

OBS! Om ni har vetskap om ledningar (el,tele,vatten,värme) i vägar och andra ställen som vi gräver i som inte verkar vara utmarkerade kontakta gärna gräv-teamet direkt eller kontakta Viktor eller Simon på PEAB. Telefonnummer finns längst ner i detta meddelande.

Nu är det äntligen dags att börja gräva på andra sidan 172:an!
Ett grävteam har redan startat i Västra Berga och plöjer slang ner mot Kärrsmossen. Men vi måste få fibern över vägen (172) och järnvägen också. Eller rättare sagt under dom. Det sker med så kallad ”tryckning” och kommer att ske de närmaste dagarna.

Tryckningar kommer att göras vid undergången i Kärrsmossen, i centrala Jössefors samt vid västra infarten till Gilserudsvägen. Det är den sistnämnda som kan orsaka vissa trafikstörningar då infarten måste stängas av. Men då vägen har två infarter så ska det inte vara några större problem. Vi kommer att meddela på hemsidan och i vår Facebook-grupp när tryckningen vid Gilserudsvägen ska ske.

Alla vägar där grävning/plöjning görs kommer att återställas när alla markjobb är klara.

Tomtprojekteringarna fortlöper och det är i dagsläget ca 20 st fastigheter kvar för Stefan att besöka. Ni som fått projekterat redan och inte har koll på var el-och teleledningar ligger på tomten, gå in på ledningskollen.se och beställ utsättning av ledningarna.

Vi kan även meddela att vi under augusti blev helt klara med alla markupplåtelseavtal som behövs. Det blev ett mer omfattande och tidskrävande jobb än vi tänkte från början men nu känns det riktigt bra att vi gjorde jobbet ordentligt.

Under sommaren har vi fått 3 nya medlemmar i föreningen som har beställt fiberanslutning och vi välkomnar fortfarande nya. Men sedan i mars är det Peab som sätter anslutningspriset individuellt för varje fastighet. Grundregeln är att ju närmare den projekterade stamledningen fastigheten ligger desto bättre pris. Men även om fastigheten ligger lite längre undan så är det fördelaktigare att beställa nu när grävmaskinerna redan är på plats. Vet ni några grannar eller bekanta som funderar, be dem kontakta oss för info och pris.

Hälsningar
Styrelsen
Jössebygdens Fiber
gm Urban Andersson

———————————————
Arbetsledare Peab
Viktor Bengtsson
Mobil: 072-533 45 01

Platschef Peab
Simon Lempart
Mobil: 070-601 82 58

Kontaktperson JB Fiber
Christer Bylund
070-677 25 85
———————————————

Trafikstörningar Koppsäng-Prästgården!

Denna vecka håller Brunskogs Gräv på att plöja ned fiberkanalisation på vägen mellan Koppsäng och Västra Sunds-vägen. Det innebär förstås störningar för trafiken. Självklart försöker de köra undan om det kommer bilar, men det kan ta en stund att få av dessa stora maskiner från vägen. Så håll ut någon dag till för i morgon […] Läs mer...

Välkommen till Jössebygdens Fiber

Fiberrapport juli 2016 I går onsdag den 27 juli hade vi byggmöte med Peab där de rapporterade hur arbetet går med fibern och vi ska försöka sammanfatta läget för er. Sedan i mitten av juli är det två grävteam på plats. Ett som håller till på gatorna i Jössefors Syd och ett som började i […] Läs mer...

Grävinfo

V 28 startar vi grävningen på Ängsgatan och Bruksgatan. Vi har fått in ett grävlag till och de börjar i  Gilserud och Borgavägen. Blåklintsgatan blev färdig under v 27. Grävning på tomterna sker i en senare etapp. Att den gröna pinnen finns kvar är viktigt speciellt i tätorten. Nya pinnar finns på kontoret i Jössefors. Vi […] Läs mer...

Delbetalning 2

Förra veckan skickade vi ut fakturor avseende delbetalning 2 via e-post till de som angett detta samt skickade ut fakturorna med B-post i torsdags. Fakturan är på 5.000 kr och har förfallodatum 30/6. Har ni inte fått någon faktura via e-post eller via post (senast tisdag) hör av er till Urban. (070-533 48 82, urban@jossebygdensfiber.se) Läs mer...

Kolla upp ledningar innan grävning!

Bäste Fibermedlem! PEAB håller nu på att projekterar och gräver i vårt område och följande arbetsgång gäller. Du kommer/har bli kontaktad av Viktor på PEAB  som projekterar var fibern ska gå på din tomt och var du vill att den ska gå in i huset. Vissa normer gäller så det är inte alltid som du […] Läs mer...

Grävkartor!

Nu har vi fått de preliminära grävkartorna från PEAB. Du kan öppna och kolla hur vi tänker oss att gräva i ditt område: Område Nordväst – Jössefors Område Nordöst – Kärrsmossen Område Sydöst – Koppsäng, Prästgården Hela området Läs mer...

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte i Jössebygdens Fiber Ekonomisk förening. Medlemmar i föreningen kallas härmed till ordinarie årsmöte onsdagen den 18 maj 2016 kl 19.00 på Bruksgatan 11 i Jössefors (gamla Posten). Varmt välkomna! Styrelsen Läs mer...

Projekteringsmöten

FIBERINFO Nu har det äntligen börjat hända saker med fibern. Viktor på PEAB har börjat ringa till oss för att boka in projekteringsmöten. Vad vi kan förbereda innan de kommer är att bestämma vart vi vill ha in fiberkabeln i huset och ta reda på om det finns några hinder på vägen, typ egna elledningar, […] Läs mer...

Tack!

  TACK Ett stort tack till alla er som valt vårt alternativ av fiberleverantör! Just nu har vi 196 st medlemsfastigheter och vi har fått in avtal från några hyresvärdar senaste dagarna så nu är vi uppe i 201 st beställda anslutningar. Men vi väntar in ytterligare några avtal som är ute för påskrift. TIDPLAN […] Läs mer...