Fiberinfo sept 2016

TOMTGRÄVNING
På måndag förra veckan kom det till föreningens kännedom att tomtgrävningen hade startat. Jag gjorde då personligen ett besök på Borres väg på måndag kväll för att kolla upp detta. Jag såg då att grävning hade skett med en mindre grävmaskin.

På tisdag hade vi möte med Peab och vi tog upp detta med dem. Vi fick till svar att entreprenören inte hade tillgång till mindre maskiner än, men förhoppningsvis skulle de få så snart som möjligt. Den bokade maskinen hade havererat. Vi hade vid det tillfället inte fått in några klagomål mer än om avgrävda ledningar. Peab lovade att ta hand om allt framöver så vi skulle inte behöva göra något mer. I det läget hänvisade jag er då till Viktor.

Rösterna från er medlemmar blev mer högljudda under veckan så på torsdag beslutade Peab och Brunskogs Gräv att avbryta tomtgrävningen med maskin. Emil, Linus m fl på Brunskogs Gräv slet då och handgrävde fyra tomter för att inte orsaka några mer större ”skador”. Tack!

Så tills de mindre ”tomtgrävningsmaskinerna” anländer så är det alltså paus i tomtgrävningen. Om detta påverkar tidplanen är okänt i dagsläget.

Alla som vid projekteringen uppgivit att de ska kontaktas innan grävning kommer att bli kontaktade.

LEDNINGSKOLLEN
Nu är det hög tid att beställa utsättning av ledningar på den egna tomten om du inte är säker var ledningarna går.

TOMTPROJEKTERINGAR
Det återstår ca ett 20-tal projekteringar men just nu har de tagit en paus för att utföra viktigare arbetsuppgifter i projektet.

Ang återkoppling av projekteringen som skulle ha skett via e-post så har de i många fall inte skickats ut p g a tekniska problem. Viktor har idag tagit hand om problemet och ni kommer inom kort att få den levererad.

ÖVRIGT
Tryckning av rör genom 172:an har genomförts i Jössefors.

Grävningen i norra delen av Jössefors kommer Arvika Kommunnäts entreprenör att ta hand om till att börja med.

Återställning/asfaltering av gator och vägar kan ske först när all fiber är blåst ut till respektive fastighet. Blåsningen i stamnätet beräknas börja inom kort.

Absolut sista dag för efterbeställning av fiberanslutning är den 30 september.

Nästa betalningsdatum är 30/10. För er som ska betala 15.000:- är detta sista betalningen!

Ang vår beställningsportal QMarket så undersöker vi möjligheten att öppna upp vårt område redan nu.

Peab kommer under närmsta tiden att lämna info i era brevlådor med kontaktuppgifter för olika ärenden. Bl a så har de tillsatt en kundansvarig; Christos Sakalakis.

Hälsningar
Styrelsen gm Urban

Fiberinfo – augusti 2016

Det har varit full fart på fibergrävningen hela sommaren. I Jössefors tätort så har hela området söder om 172:an fått slangarna för stamledningen nedgrävd. Man fortsatte sedan med stamledningen genom Gilserud nästan bort till Kristofferssons Motorsport i Koppsäng där man gjorde ett hopp till vägkorset vid gamla vårdhemmet där man fortsatte plöja ned slangarna i […] Läs mer...

Trafikstörningar Koppsäng-Prästgården!

Denna vecka håller Brunskogs Gräv på att plöja ned fiberkanalisation på vägen mellan Koppsäng och Västra Sunds-vägen. Det innebär förstås störningar för trafiken. Självklart försöker de köra undan om det kommer bilar, men det kan ta en stund att få av dessa stora maskiner från vägen. Så håll ut någon dag till för i morgon […] Läs mer...

Välkommen till Jössebygdens Fiber

Fiberrapport juli 2016 I går onsdag den 27 juli hade vi byggmöte med Peab där de rapporterade hur arbetet går med fibern och vi ska försöka sammanfatta läget för er. Sedan i mitten av juli är det två grävteam på plats. Ett som håller till på gatorna i Jössefors Syd och ett som började i […] Läs mer...

Grävinfo

V 28 startar vi grävningen på Ängsgatan och Bruksgatan. Vi har fått in ett grävlag till och de börjar i  Gilserud och Borgavägen. Blåklintsgatan blev färdig under v 27. Grävning på tomterna sker i en senare etapp. Att den gröna pinnen finns kvar är viktigt speciellt i tätorten. Nya pinnar finns på kontoret i Jössefors. Vi […] Läs mer...

Delbetalning 2

Förra veckan skickade vi ut fakturor avseende delbetalning 2 via e-post till de som angett detta samt skickade ut fakturorna med B-post i torsdags. Fakturan är på 5.000 kr och har förfallodatum 30/6. Har ni inte fått någon faktura via e-post eller via post (senast tisdag) hör av er till Urban. (070-533 48 82, urban@jossebygdensfiber.se) Läs mer...

Kolla upp ledningar innan grävning!

Bäste Fibermedlem! PEAB håller nu på att projekterar och gräver i vårt område och följande arbetsgång gäller. Du kommer/har bli kontaktad av Viktor på PEAB  som projekterar var fibern ska gå på din tomt och var du vill att den ska gå in i huset. Vissa normer gäller så det är inte alltid som du […] Läs mer...

Grävkartor!

Nu har vi fått de preliminära grävkartorna från PEAB. Du kan öppna och kolla hur vi tänker oss att gräva i ditt område: Område Nordväst – Jössefors Område Nordöst – Kärrsmossen Område Sydöst – Koppsäng, Prästgården Hela området Läs mer...

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte i Jössebygdens Fiber Ekonomisk förening. Medlemmar i föreningen kallas härmed till ordinarie årsmöte onsdagen den 18 maj 2016 kl 19.00 på Bruksgatan 11 i Jössefors (gamla Posten). Varmt välkomna! Styrelsen Läs mer...

Projekteringsmöten

FIBERINFO Nu har det äntligen börjat hända saker med fibern. Viktor på PEAB har börjat ringa till oss för att boka in projekteringsmöten. Vad vi kan förbereda innan de kommer är att bestämma vart vi vill ha in fiberkabeln i huset och ta reda på om det finns några hinder på vägen, typ egna elledningar, […] Läs mer...